jesteś tu strona główna  ogłoszenia  inne Wyszukaj w BIP
Wyszukaj tekst zawierający:Szukaj w:

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.

Gorzów Wlkp. 31.12.2012 r.
 
WSR-I.6220.30.2012.WG
 
OBWIESZCZENIE
Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.

Zgodnie z art. 85 ust. 3  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.  2008 r., nr 199, poz. 1227  ze zm.)
Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp.
podaje do publicznej wiadomości, że zakończone zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie zaplecza magazynowego Zakładu Produkcji Styropianu YETICO S.A. Olsztyn w Gorzowie Wlkp. ul. Mosiężna 14 na działkach 265/13, 267/6, 267/5 i 268/2 w obrębie 7 Chróścik”, którego inwestorem jest YETICO S.A., ul. Towarowa 17A, 10-416 Olsztyn.
Wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach w dniu 31.12.2012 r., znak WSR-I.6220.30.2012.WG.
Z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy, w tym z opiniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp. oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gorzowie Wlkp. można zapoznać się w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp., ul. Kombatantów 34,  tel. 095 7355 810.
Dane o wydanej decyzji znak: WSR-I.6220.30.2012.WG z dnia 31.12.2012 r. znajdują się w publicznie dostępnym wykazie danych - Systemie Informacji o Środowisku, zamieszczonym w Biuletynie Informacji Publicznej (archiwum.bip.gorzow.pl).

Sprawę prowadził:
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp.
ul. Kombatantów 34, tel. 095 7355 810
 

Pokaż informacje o autorze oraz zmianach niniejszego artykułu
Informację wytworzył(a):Wyborska Edyta w dniu 2013-01-02 09:56:24
Informację opublikował(a):Szukalska-Koźlakowska Dorota w dniu 2013-01-02 10:05:41
Ostatnio zmienił(a):Szukalska-Koźlakowska Dorota w dniu 2013-01-02 10:05:41
Historia zmian dokumentu:wyświetl historię zmian dokumentu