jesteś tu strona główna  ogłoszenia  inne Wyszukaj w BIP
Wyszukaj tekst zawierający:Szukaj w:

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej oraz społecznej

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej oraz społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w tym wspierania zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie  i finansowanie centrów integracji społecznej.
Na zadanie przeznaczone zostało na lata 2013-2015: 441.000,00 zł Rozdysponowano: 441.000,00 zł
Zlecam zadanie następującemu podmiotowi:
 
 

Nazwa i adres organizacji

Tytuł zadania

Przyznana kwota dotacji
(w zł)

Ilość przyznanych punktów

Uwagi

Stowarzyszenie Pracowników Służb Społecznych „KRĄG”                 ul. Teatralna 26 Gorzów Wlkp.

Reintegracja zawodowa i społeczna w Centrum Integracji Społecznej

441. 000,00

21/22 pkt.

- oferta zgodna z ogłoszeniem konkursowym;
- organizacja jest przygotowana
do realizacji zadania – dysponuje odpowiednią bazą lokalową i kadrową, ma kilkuletnie doświadczenie w tym zakresie;
- oferta spełniła wymogi formalne określone w ogłoszeniu konkursowym
i uzyskała wysoką ocenę merytoryczną

 

 

      Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp.
                              /-/
     Tadeusz Jędrzejczak

 

Gorzów Wlkp., 02 stycznia 2013 r.
 

 
 

Pokaż informacje o autorze oraz zmianach niniejszego artykułu
Informację wytworzył(a):Modrzejewska Karwowska Dorota w dniu 2013-01-07 13:29:09
Informację opublikował(a):Modrzejewska Karwowska Dorota w dniu 2013-01-07 13:29:51
Ostatnio zmienił(a):Modrzejewska Karwowska Dorota w dniu 2013-01-07 13:29:51
Historia zmian dokumentu:wyświetl historię zmian dokumentu