jesteś tu strona główna  ogłoszenia  inne Wyszukaj w BIP
Wyszukaj tekst zawierający:Szukaj w:

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.

Gorzów Wlkp. 18.02.2013  r.
 
WSR-I.621.5.2012.JK

OBWIESZCZENIE
Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.

Zgodnie z art. 119 ust. 2a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zmianami)
Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp.
podaje do publicznej wiadomości, że opracowano projekt „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla Gorzowa Wielkopolskiego” 
Z projektem „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla Gorzowa Wielkopolskiego” można zapoznać się w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego przy ul. Kombatantów 34, pok. nr 905 oraz na stronie internetowej: www.eurzad.gorzow.pl w zakładce: dialog, e-konsultacje.
Uwagi i wnioski do projektu Programu można wnosić w terminie od dnia 18.02.2013r.  do 11.03.2013 r. w siedzibie Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp., ul. Sikorskiego 3-4 lub
w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa przy ul. Kombatantów 34, a także drogą mailową na adres: posph.gorzow2012@sectec.pl.
Organem właściwym do rozpatrzenia wniesionych uwag lub wniosków jest Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp.
 

Pokaż informacje o autorze oraz zmianach niniejszego artykułu
Informację wytworzył(a):Wyborska Edyta w dniu 2013-02-18 10:05:36
Informację opublikował(a):Szukalska-Koźlakowska Dorota w dniu 2013-02-18 10:09:43
Ostatnio zmienił(a):Szukalska-Koźlakowska Dorota w dniu 2013-02-18 10:09:43
Historia zmian dokumentu:wyświetl historię zmian dokumentu