jesteś tu strona główna  ogłoszenia  inne Wyszukaj w BIP
Wyszukaj tekst zawierający:Szukaj w:

Informacja Wydziału Kultury Fizycznej

Ogłoszenia Prezydenta Miasta na dotacje w kulturze fizycznej na 2008 rok opiewały na łączną kwotę 3.175.00,00 zł. Wydział Kultury Fizycznej Urzędu Miasta uprzejmie informuje, że otrzymały je następujące stowarzyszenia na poszczególne zadania:
- promocja Miasta przez sport
Nazwa stow.
kwota dotacji
GFŻ
1.100.000
Oferta GFŻ była jedyną złożoną na zadania dotyczące promocji Miasta przez sport.
- utrzymanie i wynajem bazy sportowej
Nazwa stow.
kwota dotacji
KS Admira
80.000
KS AZS-AWF
10.000
Orlęta
30.000
ZTKKF Stilon
22.500
Klub Szachowy Stilon
7.500
- szkolenie sportowe:
Nazwa stowarzyszenia
kwota dotacji
Admira
85.000
ZTKKF Stilon
58.000
Orlęta
46.000
AZS-AWF
290.000
MKKS
100.000
BKS
65.000
LOK Kadet
8.000
GKP
110.000
Gorzovia
54.000
AZS-PWSZ
130.000
MKP Słowianka
52.000
GKPW’59
45.000
K. Szach. Stilon
50.000
Kłos MAŁYSZYN
15.000
Petanqua Va Banque
15.000
GSZS – siatkówka chł.
45.000
Iskra Gorzów
8.000
GKW Pionier
2.000
GKS Karate
10.000
GOZPN
3.000
LZBS
7.000
LOK ZR
6.000
UKS Dragon
2.000
- kontakty zagraniczne oraz organizacja imprez
Nazwa stowarzyszenia
kwota dotacji
Admira
7.000
GSZS - GSM
40.000
BKS – Łotwa, Ryga
10.000
GKP – Włochy, Cava de Tirreni
18.000
W związku z rozbieżnościami w kwestii możliwości wsparcia realizacji niektórych zadań Komisja zobligowała Wydział Kultury Fizycznej do przeprowadzenia negocjacji wysokości dotacji z następującymi stowarzyszeniami: KS “Piast” Karnin, Automobilklub Gorzowski, Uniwersytet III Wieku, UKS Mieszko, Gorzowski Klub Rowerzystów Cyklista, UKS Jedynka, Klub Sportów Walki, Jeździecki Klub Sportowy “Rafi”, Hospicjum św. Kamila, Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu im. Brata Krystyna, GZSN Start.
Po zakończeniu negocjacji z ww. stowarzyszeniami i zatwierdzeniu jej przez Prezydenta Miasta WKF poinformuje zainteresowanych o wynikach na stronie internetowej.
Komisja zapoznała się również z ofertą Stowarzyszenia Rozwoju Sportu Młodzieżowego, która dotyczyła miedzy innymi prowadzenia zajęć sportowych dla dzieci na osiedlach mieszkaniowych oraz pokazów wschodnich sztuk walki. Z wyjaśnień złożonych przez WKF wynika, że Międzyszkolny Ośrodek Sportowy posiadający środki na sportowe zajęcia pozalekcyjne zabezpieczy u siebie niezbędne godziny na prowadzenie działalności przez animatorów wskazanych przez Stowarzyszenie. Druga część oferty dotycząca organizacji pokazów wschodnich sztuk walki nie znalazła akceptacji u członków Komisji.
 
Na prowadzenie zajęć sportowych dla uczniów w ramach programu profilaktyki przeciwdziałania alkoholizmowi dotacje otrzymały następujące stowarzyszenia:
Nazwa klubu
kwota proponowanej dotacji
Admira
25.000
ZTKKF Stilon
25.000
Orlęta
30.000
AZS-AWF
50.000
MKKS
25.000
BKS
30.000
LOK Kadet
10.000
GKP
30.000
Gorzovia
24.000
AZS-PWSZ
30.000
MKP Słowianka
20.000
GKPW’59
10.000
K. Szach. Stilon
10.000
Kłos MAŁYSZYN
10.000
AZS-AWF – spartakiada la
10.000
GSZS – siatkówka chł.
40.000
GSZS – siatkówka dziew.
20.000
UKS Chemik
18.000
GUKS Speedway
20.000
UKS Trzynastka
6.000
MUKS Stilon
3.000
PUKS Maksymilian
3.000
UKS Spartakus
3.000
UKS Dragon
4.000
UKS Siódemka
3.300
UKS Marcinek
2.000
Niektóre stowarzyszenia określiły swoje potrzeby na zbyt wysokim poziomie. W związku z tym WKF przeprowadzi negocjacje z UKS Lider i UKS Społeczniak. O wynikach negocjacji zatwierdzonych przez Prezydenta Miasta poinformujemy na miejskiej stronie internetowej.
WKF informuje również, że na zadania dotyczące ratownictwa wodnego dotację otrzymuje Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe:
Nazwa stowarzyszenia
kwota proponowanej dotacji
WOPR
15.000
 
 
 
 
 
 
Gorzów Wlkp. 12 marca 2008 r.

Pokaż informacje o autorze oraz zmianach niniejszego artykułu
Informację wytworzył(a):Woźniak Stanisław w dniu 2008-03-12 15:14:20
Informację opublikował(a):Woźniak Stanisław w dniu 2008-03-12 15:14:50
Ostatnio zmienił(a):Exner Robert w dniu 2011-04-28 12:16:27
Historia zmian dokumentu:wyświetl historię zmian dokumentu