jesteś tu strona główna  ogłoszenia  inne Wyszukaj w BIP
Wyszukaj tekst zawierający:Szukaj w:

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.

O B W I E S Z C Z E N I E
Zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 Nr 199 poz. 1227), Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. zawiadamia o wydanej w dniu 07.09.2009 r. decyzji nr 439/09 znak WAB/RS/7353-1/472/09 o pozwoleniu na budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie działek o numerach ewidencyjnych 97, 151, 213, 214, 2019, 158, 2075, 147, 207, 209, 175, 2073, 122, 2080, 2020, 127, 141, 172, 101/3, 101/21 obręb 2-Górczyn w rejonie ulic Dekerta i Srebrnej w Gorzowie Wlkp. wchodzącej w skład przedsięwzięcia pod nazwą: "Uporządkowanie Gospodarki Wodno-Ściekowej na Obszarze Związku Celowego Gmin MG-6". W związku z powyższym informuję, że można zapoznać się z ww. decyzją w Urzędzie Miasta Gorzowa Wlkp. ul. Sikorskiego 3-4, Wydział Administracji Budowlanej, pokój nr 303, II piętro – w godzinach urzędowania.

Pokaż informacje o autorze oraz zmianach niniejszego artykułu
Informację wytworzył(a):Szrejter Danuta w dniu 2009-09-08 09:40:25
Informację opublikował(a):Szrejter Danuta w dniu 2009-09-08 09:41:38
Ostatnio zmienił(a):Szrejter Danuta w dniu 2011-04-28 12:16:27
Historia zmian dokumentu:wyświetl historię zmian dokumentu