jesteś tu strona główna  ogłoszenia  inne Wyszukaj w BIP
Wyszukaj tekst zawierający:Szukaj w:

Sprawozdanie z konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej

I. W dniach od 28 kwietnia  do 26 maja  2011 r. odbyły się konsultacje projektu uchwały w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.
II. Ogłoszenie o konsultacjach wraz z projektem uchwały zostały umieszczone na stronie internetowej Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. archiwum.bip.gorzow.pl.
III. Zainteresowane podmioty otrzymały możliwość przekazania swoich uwag i propozycji w formie pisemnej, osobiście, drogą pocztową lub pocztą elektroniczną. W wyniku przeprowadzonych konsultacji do Wydziału Spraw Społecznych wpłynęła 1 opinia: Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii Oddziału Terenowego w Gorzowie Wlkp.
IV. Propozycje i uwagi zgłoszone przez Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii Oddziału Terenowego w Gorzowie Wlkp.
1. Uwaga do § 5.1. Kryteria oceny wniosków: punkt 4 brzmiący: „wkład własny grupy inicjatywnej na poziomie nie niższym niż 30% kosztu realizacji zadania”. Zdaniem organizacji wskazane byłoby, aby w uchwale było zaznaczone, czy wkład własny może polegać na pracy społecznej uczestników inicjatywy  lub może się składać na niego wkład rzeczowy, np. w postaci materiałów, sprzętu, itp. – nie uwzględniono, zapis zawiera się w art. 19 e ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
2. Propozycja rozważania możliwości stworzenia wzoru wniosku – nie uwzględniono, zapis § 2.1. uchwały określa szczegółowo, jakie informacje należy zawrzeć we wniosku.
 
    Prezydent Miasta
 Tadeusz Jędrzejczak
 
Gorzów Wlkp., 06.06.2011 r.
 

Pokaż informacje o autorze oraz zmianach niniejszego artykułu
Informację wytworzył(a):Woźniak Alicja w dniu 2011-06-06 10:37:27
Informację opublikował(a):Modrzejewska Karwowska Dorota w dniu 2011-06-07 08:29:03
Ostatnio zmienił(a):Modrzejewska Karwowska Dorota w dniu 2012-10-05 09:00:15
Historia zmian dokumentu:wyświetl historię zmian dokumentu