jesteś tu strona główna  ogłoszenia  inne Wyszukaj w BIP
Wyszukaj tekst zawierający:Szukaj w:

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.

Gorzów Wlkp. 07.06.2011 r.
WSR.XII.7624-1-32/Ob/10
 
OBWIESZCZENIE
Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.
 
Zgodnie z art. 38 i 85 ust. 3  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz   o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.  2008 r., nr 199, poz. 1227  ze zm.)
Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp.
podaje do publicznej wiadomości, że zakończone zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą „budowa Zakładu Termicznego Przekształcania Paliwa Formowanego RDF na działce nr 154 obrębu 7 Chróścik w Gorzowie Wlkp. przy ul. Małyszyńskiej” (poprzednia nazwa przedsięwzięcia: „budowa elektrociepłowni na paliwo formowane na działce o nr ewid. 154 obrębu 7 Chróścik, przy ul. Małyszyńskiej, w Gorzowie Wlkp.”), którego inwestorem jest Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp. ul. Teatralna 49 i została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach w dniu 07.06.2011 r., znak WSR.XII.7624-1-32/10.
Z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp. oraz opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w  Gorzowie Wlkp. można zapoznać się w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp., ul. Kombatantów 34, tel. 095 7355 810. Dane o wydanej decyzji znak: WSR.XII.7624-1-32/10 z dnia 07.06.2011 r. znajdują się w publicznie dostępnym wykazie danych - Systemie Informacji o Środowisku, zamieszczonym w Biuletynie Informacji Publicznej (archiwum.bip.gorzow.pl).

Sprawę prowadził:
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp.
ul. Kombatantów 34, tel. 095 7355 810

 

Pokaż informacje o autorze oraz zmianach niniejszego artykułu
Informację wytworzył(a):Wyborska Edyta w dniu 2011-06-10 09:03:12
Informację opublikował(a):Szukalska-Koźlakowska Dorota w dniu 2011-06-10 09:13:21
Ostatnio zmienił(a):Szukalska-Koźlakowska Dorota w dniu 2012-10-05 09:00:15
Historia zmian dokumentu:wyświetl historię zmian dokumentu