jesteś tu strona główna  ogłoszenia  inne Wyszukaj w BIP
Wyszukaj tekst zawierający:Szukaj w:

Wyniki Konkursu Ofert na zadania w kulturze fizycznej z dnia 15.07.2011 r.

      Wydział Kultury Fizycznej informuje, że dnia 15.07.2011 r. Komisja do spraw wyboru ofert powołana przez Prezydenta Miasta rozpatrywała oferty na dofinansowanie zadań w kulturze fizycznej na 2011 r., które wpłynęły do Miasta do dnia 13.07.2011 r. jako odpowiedź na konkurs ofert ogłoszony przez Prezydenta Miasta w dniu 22.06.2011 r. Wypracowane propozycje zostały zaakceptowane przez Prezydenta Miasta. W niżej przedstawianych tabelach znalazły się też kluby, których oczekiwania zostały zweryfikowane przez Komisję. W celu otrzymania dotacji muszą dokonać zmian w kosztorysach swoich zadań. W tabelach kluby te w kolumnie „Uwagi” mają zapis „Do negocjacji”. Na końcu zestawienia przedstawiamy wykaz ofert, które nie uzyskały akceptacji Komisji.

 

Rozdział 92605

 

Nazwa zadania

 

– szkolenie sportowe dzieci i młodzieży:

 

L.p.

Nazwa stowarzyszenia

Propozycja Komisji

Uwagi

  1.  

MKP „Gorzów”

90000,00

Do negocjacji

  1.  

KS „AZS-AWF”

36000,00

Do negocjacji

 

Razem:

126000,00

 

 

Rozdział 85154

Z programu profilaktyki przeciwdziałania alkoholizmowi

– zajęcia sportowe dla uczniów,

 

L.p.

Nazwa stowarzyszenia

Propozycja Komisji

Uwagi

 1

K.Sz. „Stilon”

10000,00

 

 2

MKP „Gorzów”

10000,00

Do negocjacji

 3

GSZS

16000,00

 

 4

KS „AZS-PWSZ”

17000,00

 

 5

UKS „Speedway”

2000,00

 

 6

UKS „Społeczniak”

1000,00

 

 7

KSW „Sekret”

5000,00

 

 8

UKS „Jedynka”

3000,00

 

 9

BKS

18000,00

 

 10

KS „AZS-AWF”

4000,00

Do negocjacji

 11

KS „Płetwal”

2000,00

Do negocjacji

 12

Automobilklub Gorzowski

3000,00

Do negocjacji

 13

UKS „Miś”

2000,00

Do negocjacji

 14

GKK

5000,00

Do negocjacji

 15

KS „Admira”

3500,00

Do negocjacji

 16

KS „Gorzovia”

3000,00

Do negocjacji

 17

Stowarzyszenie „Karnin”

4000,00

Do negocjacji

 18

GSPR

4000,00

Do negocjacji

 19

MKKS

3500,00

Do negocjacji

 20

GKPW ‘59

3386,00

Do negocjacji

 

Razem:

119386,00

 

 

Nie otrzymały pozytywnej oceny Komisji oferty następujących stowarzyszeń:

1) GKS Gorzovia – z uwagi na pokrywanie się pozycji kosztorysowych w ofertami wcześniej składanymi przez oferenta odrzucono drugą ofertę tego klubu,

2) KS Płetwal – odrzucono drugą ofertę tego klubu z uwagi na ograniczone możliwości finansowe,

3) WM Bars – odrzucono ofertę z uwagi na brak środków

 

 

Dyrektor Wydziału Kultury Fizycznej

Stanisław Woźniak

Pokaż informacje o autorze oraz zmianach niniejszego artykułu
Informację wytworzył(a):Woźniak Stanisław w dniu 2011-07-22 11:22:22
Informację opublikował(a):Woźniak Stanisław w dniu 2011-07-22 11:09:22
Ostatnio zmienił(a):Woźniak Stanisław w dniu 2012-10-05 09:00:15
Historia zmian dokumentu:wyświetl historię zmian dokumentu