jesteś tu strona główna  ogłoszenia  inne Wyszukaj w BIP
Wyszukaj tekst zawierający:Szukaj w:

Obwieszczenie Prezydenta Miasta gorzowa Wlkp.

Gorzów Wlkp. 25.07.2011 r.
WSR.XII.7624-1-6/Ob/11
 
OBWIESZCZENIE
Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.
 
Zgodnie z art. 38 i 85 ust. 3  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz   o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.  2008 r., nr 199, poz. 1227  ze zm.)
Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp.
podaje do publicznej wiadomości, że zakończone zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji paliw płynnych na działce 1149/2 obrębu 6 Słoneczne w Gorzowie Wlkp., przy ulicy Konstytucji 3 Maja, którego inwestorem jest SHELL POLSKA Sp. z o.o., ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7A, 02-366 Warszawa. Wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach w dniu 25.07.2011 r.,  znak WSR.XII.7624-1-6/11.
Z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp. oraz opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w  Gorzowie Wlkp. można zapoznać się          w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp.,            ul. Kombatantów 34, tel. 095 7355 810. Dane o wydanej decyzji znak: WSR.XII.7624-1-6/11 z dnia 25.07.2011 r. znajdują się w publicznie dostępnym wykazie danych - Systemie Informacji o Środowisku, zamieszczonym w Biuletynie Informacji Publicznej (archiwum.bip.gorzow.pl).

Sprawę prowadził:
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp.
ul. Kombatantów 34, tel. 095 7355 810

 

Pokaż informacje o autorze oraz zmianach niniejszego artykułu
Informację wytworzył(a):Wyborska Edyta w dniu 2011-07-27 09:23:59
Informację opublikował(a):Szukalska-Koźlakowska Dorota w dniu 2011-07-27 09:27:19
Ostatnio zmienił(a):Szukalska-Koźlakowska Dorota w dniu 2012-10-05 09:00:15
Historia zmian dokumentu:wyświetl historię zmian dokumentu