jesteś tu strona główna  ogłoszenia  inne Wyszukaj w BIP
Wyszukaj tekst zawierający:Szukaj w:

unieważnienie konkursu ofert

Unieważnienie konkursu
 
                    Na podstawie art. 18 a ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. 2010r., nr 234, poz. 1536 ze zm.) Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. unieważnia ogłoszony w dniu 28 marca 2012r. konkurs ofert na zlecenie realizacji zadania
z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej dotyczącego zapewnienia dzieciom pozbawionym częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej, opieki i wychowania w całodobowej placówce opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego, albowiem na konkurs wpłynęła jedynie oferta Fundacji im. Janusza Korczaka w Marwicach, która następnie, przed rozstrzygnięciem konkursu, została skutecznie cofnięta.        
 
                                                                                                 Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp.
 
                                                                                                Tadeusz Jędrzejczak

Pokaż informacje o autorze oraz zmianach niniejszego artykułu
Informację wytworzył(a):Adamonis Halina w dniu 2012-06-25 13:28:36
Informację opublikował(a):Adamonis Halina w dniu 2012-06-25 13:24:39
Ostatnio zmienił(a):Adamonis Halina w dniu 2012-10-05 09:00:15
Historia zmian dokumentu:wyświetl historię zmian dokumentu