jesteś tu strona główna  ogłoszenia  inne Wyszukaj w BIP
Wyszukaj tekst zawierający:Szukaj w:

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.

Gorzów Wlkp. 15.04.2011 r.
 
WSR.XII.7624-1-8/Ob/11
 
OBWIESZCZENIE
Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.
 
Zgodnie z art. 85 ust. 3  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.  2008 r., nr 199, poz. 1227  ze zm.)
Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp.
podaje do publicznej wiadomości, że zakończone zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie hali przemysłowej z zapleczem biurowym, produkcji mebli sklepowych, biurowych, kuchennych i przemysłowych z gotowych komponentów wraz z ich malowaniem, w Gorzowie Wlkp. przy ulicy Mosiężnej,  dz. nr 369/4 obręb 7 Chróścik”, którego inwestorem jest firma K-SHOP TECH Sp. z o.o. Sp. komand. ul. Sikorskiego 16, 66-470 Kostrzyn n/O. Wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach w dniu 13.04.2011 r., znak WSR.XII.7624-1-8/11.
Z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy, w tym z opiniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp. oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w  Gorzowie Wlkp.  można zapoznać się w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp., ul. Kombatantów 34,  tel. 095 7355 810.
Dane o wydanej decyzji znak: WSR.XII.7624-1-8/11 z dnia 13.04.2011 r. znajdują się w publicznie dostępnym wykazie danych - Systemie Informacji o Środowisku, zamieszczonym w Biuletynie Informacji Publicznej (archiwum.bip.gorzow.pl).
 
 
 
Sprawę prowadził:
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp.
ul. Kombatantów 34, tel. 095 7355 810
 

Pokaż informacje o autorze oraz zmianach niniejszego artykułu
Informację wytworzył(a):Wyborska Edyta w dniu 2011-04-18 09:09:55
Informację opublikował(a):Szukalska-Koźlakowska Dorota w dniu 2011-04-18 09:15:53
Ostatnio zmienił(a):Exner Robert w dniu 2012-10-05 09:00:15
Historia zmian dokumentu:wyświetl historię zmian dokumentu