jesteś tu strona główna  ogłoszenia  inne Wyszukaj w BIP
Wyszukaj tekst zawierający:Szukaj w:

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizację w 2011 roku zadań z zakresu promocji, edukacji zdrowotnej i profilaktyki zdrowia oraz działań na rzecz osób niepełnosprawnych

Rozstrzygnięcie konkursu ofert
Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na realizację w 2011 roku  zadań z zakresu promocji, edukacji zdrowotnej i profilaktyki zdrowia oraz działań na rzecz osób niepełnosprawnych,
ogłoszony na postawie art. 11 ust. 1 i 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536); uchwały Nr LXXXV/1309/2010 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Miasta Gorzowa Wlkp. z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na rok 2011, zmienionej uchwałą Nr III/15/2010 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 15 grudnia 2010 r. oraz uchwały Nr LXVIII/1081/2010 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Promocji, Edukacji Zdrowotnej i Profilaktyki Zdrowia Mieszkańców Gorzowa Wlkp. na lata 2010 – 2013.
Na realizację zadania przeznaczone zostały środki pieniężne w wysokości: 25.000,00 zł
Rozdysponowano: 25.000,00 zł
Zlecam zadanie następującym podmiotom:
 

L.p.

Nazwa i adres organizacji

Tytuł projektu

Wniosko-wana kwota dotacji w zł

Propono-wana kwota dotacji w zł

1.

Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem

ul. Kosynierów Gdyńskich 81

66-400 Gorzów Wlkp.

„Podejmij wyzwanie” – program profilaktyczno-edukacyjny przeznaczony dla osób chorych na SM, inne schorzenia neurologiczne i ich rodzin.

17.370,00

5.090,00

2.

Gorzowskie Stowarzyszenie „Amazonek”

ul. Walczaka 25

66-400 Gorzów Wlkp.

„Znajdź czas dla siebie”

2.360,00

2.150,00

3.

Stowarzyszenie przy Zespole Kształcenia Specjalnego

Nr 1

ul. Walczaka 1

66-400 Gorzów Wlkp.

„Wiem co jem – zdrowe odżywianie”

1.977,70

1.750,00

4.

Koło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Gorzowie Wlkp.

ul. Walczaka 25

66-400 Gorzów Wlkp.

„Wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej przez dogoterapię”

3.550,00

3.550,00

5.

Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Autyzmem

ul. Walczaka 42

66-400 Gorzów Wlkp.

 

„Edukacja w zakresie problematyki niepełnosprawności oraz kształtowanie umiejętności radzenia sobie z dziećmi autystycznymi oraz swoimi słabościami”

8.640,00

3.560,00

6.

Gorzowski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start”

ul. Podmiejska 17B, Gorzów Wlkp.

 

„Prowadzenie przedsięwzięć mających na celu integrację oraz zwiększenie udziału osób niepełnosprawnych w życiu społecznym”

3.600,00

2.900,00

7.

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Zarząd Główny Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej

ul. Drzymały 36

66-400 Gorzów Wlkp.

„I-szy Wojewódzki Przegląd Jasełek i Pastorałek dla osób niepełnosprawnych”

6.112,00

3.200,00

8.

 

Polski Związek Głuchych

Oddział Lubuski

ul. Sikorskiego 13

65-454 Zielona Góra

Integracja osób niepełnosprawnych ze środowiskiem

„Wspólnie w ciszy”

12.000,00

2.800,00

 

 

Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp.

         Tadeusz Jędrzejczak

 

Gorzów Wlkp., 07.03. 2011r.
 

Pokaż informacje o autorze oraz zmianach niniejszego artykułu
Informację wytworzył(a):Woźniak Alicja w dniu 2011-03-09 12:07:59
Informację opublikował(a):Modrzejewska Karwowska Dorota w dniu 2011-03-10 08:03:41
Ostatnio zmienił(a):Exner Robert w dniu 2012-10-05 09:00:15
Historia zmian dokumentu:wyświetl historię zmian dokumentu