jesteś tu strona główna  ogłoszenia  inne Wyszukaj w BIP
Wyszukaj tekst zawierający:Szukaj w:

Obwieszczenie Wójta Gminy Lubiszyn

 Lubiszyn, dn. 24.09.2012 r.
 
RIT.6220.03.2012.MK
                                                                       
               OBWIESZCZENIE
 
Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. , Nr 199, poz. 1227 z późniejszymi zmianami)
informuję
o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia pn. „Budowa Farmy Wiatrowej Baczyna” wraz z niezbędną infrastrukturą realizowanego na terenie gmin: Lubiszyn, Bogdaniec i m. Gorzów Wlkp.
Z treścią decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, uzgodnieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp. oraz z opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gorzowie Wlkp. zapoznać się można w siedzibie Urzędu Gminy Lubiszyn, przy ul. Myśliborskiej 9.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń.
 
                                                                                                                                                     Wójt Gminy
                                                                                                                                            (-) Tadeusz Karwasz
 
 

Otrzymują:
1. Elektrownie Wodne Sp. z o.o. Samociążek 92, 86 - 010 Koronowo
2. Urząd Gminy w Bogdańcu
3. Urząd Miejski w Gorzowie Wlkp.
4. Strony postępowania wg rozdzielnika w aktach sprawy
5. a/a
 

Pokaż informacje o autorze oraz zmianach niniejszego artykułu
Informację wytworzył(a):Wyborska Edyta w dniu 2012-10-01 09:48:05
Informację opublikował(a):Szukalska-Koźlakowska Dorota w dniu 2012-10-01 09:59:12
Ostatnio zmienił(a):Szukalska-Koźlakowska Dorota w dniu 2012-10-05 09:00:15
Historia zmian dokumentu:wyświetl historię zmian dokumentu