jesteś tu strona główna  budżet obywatelski  2014 Wyszukaj w BIP
Wyszukaj tekst zawierający:Szukaj w:

Ogłoszenie w sprawie głosowania w ramach Budżetu Obywatelskiego 2014

Ogłoszenie nr 920/III/2013

Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 11 grudnia  2013 r.

 

o miejscu, terminie i sposobie głosowania w ramach konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego 2014 r.

 

Zgodnie z Uchwałą Nr LIV/610/2013 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 28 sierpnia 2013 r. w sprawie trybu i zasad przeprowadzania konsultacji społecznych do Budżetu Obywatelskiego w ramach budżetu Miasta Gorzowa Wlkp. zmienionej uchwałą Rady Miasta Gorzowa Wlkp. Nr LVIII/678/2013 z dnia 27 listopada 2013 r. informuję, że wybrane zadania zostaną poddane pod głosowanie mieszkańców Gorzowa Wlkp. w dniach 16-23 grudnia 2013 r. do godz. 1300. Przedstawiam tryb głosowania w ramach konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego 2014 r.:

  1. Uprawnionymi do głosowania są mieszkańcy miasta Gorzowa Wlkp. Mieszkaniec może wybrać jedno zadanie spośród 75, poprzez postawienie znaku X .
  2. Karty do głosowania będą udostępnione przy urnach zlokalizowanych w głównym holu Urzędu Miasta przy ul. Sikorskiego 3-4, na parterze biurowca przy ul. Kombatantów 34, na parterze budynku przy ul. Przemysłowej 53, a także na parterze w galerii handlowej Askana przy punkcie obsługi klienta (przy zabytkowej wieży). Karty będą dostępne w ww. miejscach w godzinach pracy.
  3. Głosowanie odbywa się:

1) poprzez wrzucenie karty do urny,

2) w drodze elektronicznej,

3) oddanie głosu następuje poprzez wypełnienie i wrzucenie do zamkniętej i zaplombowanej urny karty do głosowania,

4) oddanie głosu następuje poprzez wypełnienie elektronicznego formularza karty do głosowania, udostępnionego na stronie internetowej miasta www.gorzow.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. archiwum.bip.gorzow.pl, w zakładce Budżet Obywatelski 2014, poprzez kliknięcie przycisku „WYŚLIJ”.

4. Postawienie znaku X w kratkach obok nazwy więcej niż jednego zadania lub nie postawienie znaku X w żadnej z kratek powoduje nieważność głosu.

 

Za nieważny uznaje się głos:

1) oddany na karcie nie zawierającej wskazania imienia i nazwiska, numeru PESEL oraz podpisu,

2) oddany na karcie zawierającej niezgodne imię, nazwisko i numer PESEL,

3) oddany przez osobę nie będącą mieszkańcem miasta Gorzowa Wlkp.,

4) oddany przez mieszkańca na więcej niż jednej karcie do głosowania.

 
Tadeusz Jędrzejczak
 
Prezydent Miasta
Gorzowa Wlkp.
 

Pokaż informacje o autorze oraz zmianach niniejszego artykułu
Informację wytworzył(a):Zaleska Anna w dniu 2013-12-11 15:22:10
Informację opublikował(a):Zaleska Anna w dniu 2013-12-11 15:22:52
Ostatnio zmienił(a):Zaleska Anna w dniu 2013-12-12 07:48:04
Historia zmian dokumentu:wyświetl historię zmian dokumentu