Obwieszczenie Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.

Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. podaje do publicznej wiadomości, że zakończone zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie budynku magazynowo-produkcyjnego z wydzieloną częścią socjalno-biurową o powierzchni zabudowy 2349 m2, na działkach o nr ewid. 1935, 311, 312/3, 312/4 obrębu 3 Wawrów, przy ul. Podmiejskiej 15 c w Gorzowie Wlkp.”, którego inwestorem jest firma BIOFAKTOR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Czysta 4, 96-100 Skierniewice oraz wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach w dniu 13.12.2012 r., znak WSR-I.6220.35.2012.WG.

Informacje o autorze oraz zmianach niniejszego artykułu
Informację wytworzył(a):Wyborska Edyta w dniu 2012-12-17 10:31:43
Informację opublikował(a):Szukalska-Koźlakowska Dorota w dniu 2012-12-17 10:43:29
Ostatnio zmienił(a):Szukalska-Koźlakowska Dorota w dniu 2012-12-17 10:43:29
Historia zmian dokumentu:http://archiwum.bip.gorzow.pl/history.php?id=10165