Obwieszczenie Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.

Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. podaje do publicznej wiadomości, że zakończone zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie instalacji zbiornikowej na gaz płynny z grupą czterech zbiorników o poj. 6,4 m3, posadowionych na płycie fundamentowej, na działce 1413/1 obr. 10 Zamoście w Gorzowie Wlkp., przy ul. Fabrycznej”, którego inwestorami są panowie Krzysztof Madej i Leszek Madej, zam. ul. Strażacka 4, 66-400 Gorzów Wlkp. oraz wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach w dniu 31.12.2012 r., znak WSR-I.6220.29.2012.WG.

Informacje o autorze oraz zmianach niniejszego artykułu
Informację wytworzył(a):Wyborska Edyta w dniu 2013-01-02 09:51:39
Informację opublikował(a):Szukalska-Koźlakowska Dorota w dniu 2013-01-02 10:04:22
Ostatnio zmienił(a):Szukalska-Koźlakowska Dorota w dniu 2013-01-02 10:04:22
Historia zmian dokumentu:http://archiwum.bip.gorzow.pl/history.php?id=10211