Obwieszczenie Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.

Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. podaje do publicznej wiadomości, że zakończone zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie zaplecza magazynowego Zakładu Produkcji Styropianu YETICO S.A. Olsztyn w Gorzowie Wlkp. ul. Mosiężna 14 na działkach 265/13, 267/6, 267/5 i 268/2 w obrębie 7 Chróścik”, którego inwestorem jest YETICO S.A., ul. Towarowa 17A, 10-416 Olsztyn oraz wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach w dniu 31.12.2012 r., znak WSR-I.6220.30.2012.WG.

Informacje o autorze oraz zmianach niniejszego artykułu
Informację wytworzył(a):Wyborska Edyta w dniu 2013-01-02 09:56:24
Informację opublikował(a):Szukalska-Koźlakowska Dorota w dniu 2013-01-02 10:05:41
Ostatnio zmienił(a):Szukalska-Koźlakowska Dorota w dniu 2013-01-02 10:05:41
Historia zmian dokumentu:http://archiwum.bip.gorzow.pl/history.php?id=10212