Rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej oraz społecznej

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej oraz społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w tym wspierania zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej.

Informacje o autorze oraz zmianach niniejszego artykułu
Informację wytworzył(a):Modrzejewska Karwowska Dorota w dniu 2013-01-07 13:29:09
Informację opublikował(a):Modrzejewska Karwowska Dorota w dniu 2013-01-07 13:29:51
Ostatnio zmienił(a):Modrzejewska Karwowska Dorota w dniu 2013-01-07 13:29:51
Historia zmian dokumentu:http://archiwum.bip.gorzow.pl/history.php?id=10243