Obwieszczenie Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.

Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. podaje do publicznej wiadomości, że zakończone zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „rozbudowie budynku magazynowego o halę produkcyjną urządzeń poligraficznych wraz ze stanowiskiem do czyszczenia i lakiernią dla elementów małogabarytowych, na działce nr ewid. 641 zlokalizowanej przy ul. Walczaka 25 obręb 3 Wawrów w Gorzowie Wlkp.”, którego inwestorem jest firma JD – GRAFIX Sp. z o.o. ul.  Walczaka 25,  66-400 Gorzów Wlkp. oraz wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach w dniu 28.01.2013 r., znak WSR-I.6220.36.2012.WG.

Informacje o autorze oraz zmianach niniejszego artykułu
Informację wytworzył(a):Wyborska Edyta w dniu 2013-01-29 10:40:06
Informację opublikował(a):Szukalska-Koźlakowska Dorota w dniu 2013-01-29 10:43:55
Ostatnio zmienił(a):Szukalska-Koźlakowska Dorota w dniu 2013-01-29 10:43:55
Historia zmian dokumentu:http://archiwum.bip.gorzow.pl/history.php?id=10369