Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert na zadania w zakresie turystyki i krajoznawstwa

 Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert ze sfery upowszechniania turystyki i krajoznawstwa poprzez promocję i aktywizację turystyki wodnej, w ramach zadań publicznych przekazanych do realizacji organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego w 2013 r.


Informacje o autorze oraz zmianach niniejszego artykułu
Informację wytworzył(a):Pera Małgorzata w dniu 2013-04-17 10:04:01
Informację opublikował(a):Pera Małgorzata w dniu 2013-04-17 09:58:08
Ostatnio zmienił(a):Pera Małgorzata w dniu 2013-04-17 11:05:23
Historia zmian dokumentu:http://archiwum.bip.gorzow.pl/history.php?id=10881