Obwieszczenie Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.

Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. podaje do publicznej wiadomości, że zakończone zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „modernizacji oczyszczalni ścieków w Gorzowie Wlkp. w zakresie technologii ściekowej" na działce nr 6 w obrębie 8 Lasy, przy ul. Kostrzyńskiej w Gorzowie Wlkp., którego inwestorem jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Gorzowie Wlkp., ul. Kosynierów Gdyńskich 47, 66-400 Gorzów Wlkp. oraz wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach w dniu 10.04.2013 r., znak WSR-I.6220.4.2013.WG.

Informacje o autorze oraz zmianach niniejszego artykułu
Informację wytworzył(a):Wyborska Edyta w dniu 2013-04-24 14:15:30
Informację opublikował(a):Szukalska-Koźlakowska Dorota w dniu 2013-04-24 14:19:55
Ostatnio zmienił(a):Szukalska-Koźlakowska Dorota w dniu 2013-04-24 14:19:55
Historia zmian dokumentu:http://archiwum.bip.gorzow.pl/history.php?id=10932