Ogłoszenie o wynikach konkursów ofert na zadania w kulturze fizycznej w 2009 roku

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursów ofert na zadania kulturze fizycznej oraz na zajęcia sportowe dla uczniów w ramach programu profilaktyki przeciwdziałania alkoholizmowi, a także konkursu wniosków na dofinansowanie rozwoju sportu kwalifikowanego w 2009 roku.

Informacje o autorze oraz zmianach niniejszego artykułu
Informację wytworzył(a):Woźniak Stanisław w dniu 2009-03-04 10:37:37
Informację opublikował(a):Woźniak Stanisław w dniu 2009-03-04 10:38:24
Ostatnio zmienił(a):Woźniak Stanisław w dniu 2011-04-28 12:16:27
Historia zmian dokumentu:http://archiwum.bip.gorzow.pl/history.php?id=3899