Obwieszczenie Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.

Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. podaje do publicznej wiadomości, że zakończone zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie i eksploatacji stacji paliw płynnych na działkach 1079/9, 1078/4 obręb 11 Zakanale w Gorzowie Wlkp. przy ulicy Kasprzaka”, którego inwestorem jest SHELL POLSKA Sp. z o.o., ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7A, 02-366 Warszawa oraz wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach w dniu 17.05.2011 r.,  znak WSR.XII.7624-1-5/11.

Informacje o autorze oraz zmianach niniejszego artykułu
Informację wytworzył(a):Wyborska Edyta w dniu 2011-05-24 09:02:49
Informację opublikował(a):Szukalska-Koźlakowska Dorota w dniu 2011-05-24 09:18:56
Ostatnio zmienił(a):Szukalska-Koźlakowska Dorota w dniu 2012-10-05 09:00:15
Historia zmian dokumentu:http://archiwum.bip.gorzow.pl/history.php?id=6401