Sprawozdanie z konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej

Sprawozdanie z konsultacji  przeprowadzonych na podstawie Uchwały Nr LXXVII/1192/2010 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie określenia sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, zmienionej Uchwałą Nr III/16/2010 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 15 grudnia 2010 r.
 

Informacje o autorze oraz zmianach niniejszego artykułu
Informację wytworzył(a):Woźniak Alicja w dniu 2011-06-06 10:37:27
Informację opublikował(a):Modrzejewska Karwowska Dorota w dniu 2011-06-07 08:29:03
Ostatnio zmienił(a):Modrzejewska Karwowska Dorota w dniu 2012-10-05 09:00:15
Historia zmian dokumentu:http://archiwum.bip.gorzow.pl/history.php?id=6467