Obwieszczenie Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.

Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. zawiadamia o wszczęciu w dniu 10.06.2011 r. postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „ochrona przeciwpowodziowa obszaru zlewni Kanału Siedlickiego – Etap I” realizowanego w południowo – wschodniej części miasta w dzielnicy Zakanale, pomiędzy ulicą Kobylogórską, Strażacką , rzeką Wartą i wschodnią granicą miasta Gorzowa na obszarze zlewni kanału Siedlickiego powyżej ulicy Kobylogórskiej.

Informacje o autorze oraz zmianach niniejszego artykułu
Informację wytworzył(a):Wyborska Edyta w dniu 2011-06-17 12:50:29
Informację opublikował(a):Szukalska-Koźlakowska Dorota w dniu 2011-06-17 12:55:50
Ostatnio zmienił(a):Szukalska-Koźlakowska Dorota w dniu 2012-10-05 09:00:15
Historia zmian dokumentu:http://archiwum.bip.gorzow.pl/history.php?id=6548