Obwieszczenie Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.

Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. obwieszcza, że w dniu 28.07.2011 wydane zostało postanowienie o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą „Ochrona przeciwpowodziowa obszaru w zlewni Kanału Siedlickiego – Etap I” realizowanego w południowo – wschodniej części miasta w dzielnicy Zakanale, pomiędzy ulicą Kobylogórską, Strażacką, rzeką Wartą i wschodnią granicą miasta Gorzowa Wlkp., na obszarze zlewni kanału Siedlickiego, powyżej ulicy Kobylogórskiej. Inwestorem przedsięwzięcia jest Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze,  ul. Ptasia 2B, 66-400 Gorzów Wlkp.

Informacje o autorze oraz zmianach niniejszego artykułu
Informację wytworzył(a):Wyborska Edyta w dniu 2011-07-29 13:32:38
Informację opublikował(a):Szukalska-Koźlakowska Dorota w dniu 2011-07-29 13:38:40
Ostatnio zmienił(a):Szukalska-Koźlakowska Dorota w dniu 2012-10-05 09:00:15
Historia zmian dokumentu:http://archiwum.bip.gorzow.pl/history.php?id=6830