Obwieszczenie Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.

Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. obwieszcza, że zakończone zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia  pod nazwą „Ochrona przeciwpowodziowa obszaru w zlewni Kanału Siedlickiego – Etap I” realizowanego w południowo – wschodniej części miasta w dzielnicy Zakanale, pomiędzy ulicą Kobylogórską, Strażacką, rzeką Wartą i wschodnią granicą miasta Gorzowa Wlkp., na obszarze zlewni kanału Siedlickiego, powyżej ulicy Kobylogórskiej oraz w dniu 22.08.2011 r wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach,  znak WSR.XII.7624-1-15/11.
 

Informacje o autorze oraz zmianach niniejszego artykułu
Informację wytworzył(a):Wyborska Edyta w dniu 2011-08-23 13:12:58
Informację opublikował(a):Szukalska-Koźlakowska Dorota w dniu 2011-08-23 13:46:00
Ostatnio zmienił(a):Szukalska-Koźlakowska Dorota w dniu 2012-10-05 09:00:15
Historia zmian dokumentu:http://archiwum.bip.gorzow.pl/history.php?id=7019