Obwieszczenie Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.

Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. podaje do publicznej wiadomości, że zakończone zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie hali magazynowej z częścią socjalno – biurową wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, w tym placów manewrowych składowych i parkingów”, na działkach nr 49, 43/14, 43/6, 43/8, w obrębie 2 Górczyn, przy ul. Walczaka w Gorzowie Wlkp. oraz wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach w dniu 18.08.2011 r., znak WSR.XII.7624-1-14/11.

Informacje o autorze oraz zmianach niniejszego artykułu
Informację wytworzył(a):Wyborska Edyta w dniu 2011-08-23 13:31:25
Informację opublikował(a):Szukalska-Koźlakowska Dorota w dniu 2011-08-23 13:51:05
Ostatnio zmienił(a):Szukalska-Koźlakowska Dorota w dniu 2012-10-05 09:00:15
Historia zmian dokumentu:http://archiwum.bip.gorzow.pl/history.php?id=7020