Obwieszczenie Prezydenta Miasta Gorzowwa Wlkp.

Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. podaje do publicznej wiadomości, że zakończone zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie warsztatu samochodowego z towarzyszącą infrastrukturą na działce nr 133/1 w obrębie 12-Siedlice przy ulicy Wschodniej 24 w Gorzowie Wlkp. oraz wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach w dniu 16.09.2011 r.,  znak WSR.XII.7624-1-19/11.

Informacje o autorze oraz zmianach niniejszego artykułu
Informację wytworzył(a):Wyborska Edyta w dniu 2011-09-19 09:00:56
Informację opublikował(a):Szukalska-Koźlakowska Dorota w dniu 2011-09-19 09:21:51
Ostatnio zmienił(a):Szukalska-Koźlakowska Dorota w dniu 2012-10-05 09:00:15
Historia zmian dokumentu:http://archiwum.bip.gorzow.pl/history.php?id=7195