Sprawozdanie z konsultacji programów na 2012 rok

Sprawozdanie
z konsultacji przeprowadzonych na podstawie Uchwały Nr LXXVII/1192/2010 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie określenia sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, zmienionej Uchwałą Nr III/16/2010 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 15 grudnia 2010 r.
 

Informacje o autorze oraz zmianach niniejszego artykułu
Informację wytworzył(a):Woźniak Alicja w dniu 2011-10-26 08:56:56
Informację opublikował(a):Olszewska Irena w dniu 2011-10-26 12:12:05
Ostatnio zmienił(a):Olszewska Irena w dniu 2012-10-05 09:00:15
Historia zmian dokumentu:http://archiwum.bip.gorzow.pl/history.php?id=7424