Obwieszczenie Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.

Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. podaje do publicznej wiadomości, że zakończone zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia „rozbudowa istniejącej wytwórni mas mineralno-bitumicznych, zlokalizowanej na dz. 250/7 obr. 7 Chróścik, przy ul. Złotego Smoka w Gorzowie Wlkp., polegająca na zainstalowaniu dodatkowego zbiornika na pył węglowy”, którego inwestorem jest firma pn. „Polski Asfalt” Sp. z o.o. ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków oraz wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach w dniu 08.12.2011 r., znak WSR.XII.7624-1-21/11.

Informacje o autorze oraz zmianach niniejszego artykułu
Informację wytworzył(a):Wyborska Edyta w dniu 2011-12-13 10:08:29
Informację opublikował(a):Szukalska-Koźlakowska Dorota w dniu 2011-12-13 10:15:49
Ostatnio zmienił(a):Szukalska-Koźlakowska Dorota w dniu 2012-10-05 09:00:15
Historia zmian dokumentu:http://archiwum.bip.gorzow.pl/history.php?id=7678