Obwieszczenie Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.

Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. podaje do publicznej wiadomości, że zakończone zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia „przebudowy hali przemysłowej pod montaż kabiny lakierniczo – suszącej w Spółce Gorzów Wagony”, zlokalizowanej na dz. 2229/1 obr. 6 Słoneczne, przy ul. Dworcowej 17 w Gorzowie Wlkp., którego inwestorem jest „Gorzów Wagony” Sp. z o.o. ul. Dworcowa 17, 66-400 Gorzów Wlkp. oraz wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach w dniu 06.02.2012 r., znak WSR.XII.7624-1-28/11.

Informacje o autorze oraz zmianach niniejszego artykułu
Informację wytworzył(a):Wyborska Edyta w dniu 2012-02-08 09:12:27
Informację opublikował(a):Szukalska-Koźlakowska Dorota w dniu 2012-02-08 09:26:10
Ostatnio zmienił(a):Szukalska-Koźlakowska Dorota w dniu 2012-10-05 09:00:15
Historia zmian dokumentu:http://archiwum.bip.gorzow.pl/history.php?id=8112