Obwieszczenie Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.

Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp.
podaje do publicznej wiadomości, że zakończone zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia budowy czterech hal magazynowych na artykuły spożywcze, na działce nr ewid. 1294 w obrębie 11 Zakanale, przy        ul. Koniawskiej w Gorzowie Wlkp., którego inwestorami są Beata i Arkadiusz Mazurkiewicz, ul. Winna 2, 66-400 Gorzów Wlkp. Wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach w dniu 24.02.2012 r., znak WSR.XII.7624-1-24/11.

Informacje o autorze oraz zmianach niniejszego artykułu
Informację wytworzył(a):Wyborska Edyta w dniu 2012-02-29 10:59:29
Informację opublikował(a):Szukalska-Koźlakowska Dorota w dniu 2012-02-29 11:01:08
Ostatnio zmienił(a):Szukalska-Koźlakowska Dorota w dniu 2012-10-05 09:00:15
Historia zmian dokumentu:http://archiwum.bip.gorzow.pl/history.php?id=8211