Obwieszczenie Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.

Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. podaje do publicznej wiadomości, że zakończone zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji demontażu pojazdów na działkach  nr ewid. 376/33 i 378/3 w obrębie 1, przy ul. Żwirowej 140 a w Gorzowie Wlkp., którego inwestorem jest Krzysztof Ciesielski, ul. Dolomitowa 19, 66-400 Gorzów Wlkp.
oraz wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach w dniu 02.04.2012 r., znak WSR.XII.7624-1-26/11.

Informacje o autorze oraz zmianach niniejszego artykułu
Informację wytworzył(a):Wyborska Edyta w dniu 2012-04-04 11:42:34
Informację opublikował(a):Szukalska-Koźlakowska Dorota w dniu 2012-04-04 11:53:28
Ostatnio zmienił(a):Szukalska-Koźlakowska Dorota w dniu 2012-10-05 09:00:15
Historia zmian dokumentu:http://archiwum.bip.gorzow.pl/history.php?id=8582