Obwieszczenie Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.

Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. podaje do publicznej wiadomości, że zakończone zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia rozbudowy istniejącej stacji elektroenergetycznej 110/15 kV GPZ „Wawrów” na działkach o nr 30, 31/1, 32/1, 26/1 i 20/1 w obrębie 3 – Wawrów przy ul. Warszawskiej w Gorzowie Wlkp. oraz wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach w dniu 12.04.2012 r.,  znak WSR.VIII.7624-1-30/11
 

Informacje o autorze oraz zmianach niniejszego artykułu
Informację wytworzył(a):Wyborska Edyta w dniu 2012-04-17 14:25:22
Informację opublikował(a):Szukalska-Koźlakowska Dorota w dniu 2012-04-17 14:34:13
Ostatnio zmienił(a):Szukalska-Koźlakowska Dorota w dniu 2012-10-05 09:00:15
Historia zmian dokumentu:http://archiwum.bip.gorzow.pl/history.php?id=8622