Obwieszczenie Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.

Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. podaje do publicznej wiadomości, że zakończone zostało postępowanie administracyjne w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie i modernizacji oczyszczalni ścieków w Gorzowie Wlkp. na działce 6 w obrębie 8 Lasy, przy ul. Kostrzyńskiej, którego inwestorem jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp. ul. Kosynierów Gdyńskich 47, 66-400 Gorzów Wlkp. oraz wydana została decyzja w dniu 24.05.2012 r., znak WSR-I.6220.6.2012.WG.

Informacje o autorze oraz zmianach niniejszego artykułu
Informację wytworzył(a):Wyborska Edyta w dniu 2012-05-25 11:47:27
Informację opublikował(a):Szukalska-Koźlakowska Dorota w dniu 2012-05-25 11:53:41
Ostatnio zmienił(a):Szukalska-Koźlakowska Dorota w dniu 2012-10-05 09:00:15
Historia zmian dokumentu:http://archiwum.bip.gorzow.pl/history.php?id=8916