unieważnienie konkursu ofert

unieważnieniu otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadania z zakresu wspierania rodziny i systemie pieczy zastępczej

Informacje o autorze oraz zmianach niniejszego artykułu
Informację wytworzył(a):Adamonis Halina w dniu 2012-06-25 13:28:36
Informację opublikował(a):Adamonis Halina w dniu 2012-06-25 13:24:39
Ostatnio zmienił(a):Adamonis Halina w dniu 2012-10-05 09:00:15
Historia zmian dokumentu:http://archiwum.bip.gorzow.pl/history.php?id=9157