Obwieszczenie Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.

Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. podaje do publicznej wiadomości, że zakończone zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie istniejącej stacji paliw wraz z budową wiaty oraz infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działkach nr 605/12 i 667/3 obrębu 3 Wawrów, przy ul. Pomorskiej w Gorzowie Wlkp., którego inwestorem jest TILTON Spółka z o.o., ul. Pomorska 71, 66-400 Gorzów Wlkp. oraz wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach w dniu 25.06.2012 r., znak WSR-I.6220.11.2012.WG.

Informacje o autorze oraz zmianach niniejszego artykułu
Informację wytworzył(a):Wyborska Edyta w dniu 2012-06-26 11:23:24
Informację opublikował(a):Szukalska-Koźlakowska Dorota w dniu 2012-06-26 11:32:24
Ostatnio zmienił(a):Szukalska-Koźlakowska Dorota w dniu 2012-10-05 09:00:15
Historia zmian dokumentu:http://archiwum.bip.gorzow.pl/history.php?id=9159