Obwieszczenie Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.

Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. podaje do publicznej wiadomości, że zakończone zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku magazynu na sól drogową o pojemności  ok. 3000 Mg, z placem manewrowym i infrastrukturą techniczną, na działce nr 2149 w obrębie 3 Wawrów, przy ul. Podmiejskiej 19,  w Gorzowie Wlkp., którego inwestorem jest VEOLIA Usługi dla Środowiska Spółka Akcyjna Oddział w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Podmiejska 19, 66-400 Gorzów Wlkp. oraz wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach w dniu 27.06.2012 r., znak WSR-I.6220.17.2012.WG.

Informacje o autorze oraz zmianach niniejszego artykułu
Informację wytworzył(a):Wyborska Edyta w dniu 2012-06-28 13:09:14
Informację opublikował(a):Szukalska-Koźlakowska Dorota w dniu 2012-06-28 13:19:04
Ostatnio zmienił(a):Szukalska-Koźlakowska Dorota w dniu 2012-10-05 09:00:15
Historia zmian dokumentu:http://archiwum.bip.gorzow.pl/history.php?id=9166