Obwieszczenie Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.

Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. podaje do publicznej wiadomości, że zakończone zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą „Rozbudowa i przebudowa (modernizacja) Zakładu Utylizacji Odpadów, rejon ul. Małyszyńskiej nr 180 w Gorzowie Wlkp., w obrębie ewidencyjnym nr 7 Chróścik – obiekt kategorii XXII” w związku z koniecznością wprowadzenia istotnych zmian w stosunku do zatwierdzonego projektu budowlanego, polegających na zmianie parametrów budynku nr 13, budowie budynku nr 101, 102 i 103, zmianie lokalizacji stacji transformatorowej, rezygnacji z realizacji budynku nr 15a i 15b, którego inwestorem jest Zakład Utylizacji Odpadów Spółka z o.o. ul. Teatralna 49, 66-400 Gorzów Wlkp. Wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach w dniu 12.04.2011 r.,  znak WSR.XII.7624-1-2/11.

Informacje o autorze oraz zmianach niniejszego artykułu
Informację wytworzył(a):Wyborska Edyta w dniu 2011-04-15 11:17:05
Informację opublikował(a):Szukalska-Koźlakowska Dorota w dniu 2011-04-15 11:25:52
Ostatnio zmienił(a):Exner Robert w dniu 2012-10-05 09:00:15
Historia zmian dokumentu:http://archiwum.bip.gorzow.pl/history.php?id=9243