Obwieszczenie Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.

Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.działając na podstawie art. 33 ust.1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.  2008 r., nr 199, poz. 1227  ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 04.02.2011r. wpłynął wniosek firmy FAURECIA Gorzów Wlkp. Sp. z o.o. ul. Szczecińska 31, 66-400 Gorzów Wlkp., uzupełniony 08.03.2011 r., w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „rozbudowie zakładu produkującego deski rozdzielcze i panele drzwiowe do samochodów, na dz. nr 371 obręb 7 Chróścik, przy ulicy Szczecińskiej”.

Informacje o autorze oraz zmianach niniejszego artykułu
Informację wytworzył(a):Wyborska Edyta w dniu 2011-03-17 13:45:27
Informację opublikował(a):Szukalska-Koźlakowska Dorota w dniu 2011-03-17 13:52:36
Ostatnio zmienił(a):Exner Robert w dniu 2012-10-05 09:00:15
Historia zmian dokumentu:http://archiwum.bip.gorzow.pl/history.php?id=9249