Obwieszczenie Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.

Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. podaje do publicznej wiadomości, że zakończone zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku serwisu i salonu sprzedaży samochodów wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną przy ul. Kasprzaka w Gorzowie Wlkp. na dz. o nr ewid. 1311 obręb 11 Zakanale w Gorzowie Wlkp., którego inwestorem jest DDB AUTO Bogacka Spółka Jawna  ul. Mieszka I, 30 71-011 Szczecin oraz wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach w dniu 30.07.2012 r., znak WSR-I.6220.12.2012.WG.

Informacje o autorze oraz zmianach niniejszego artykułu
Informację wytworzył(a):Wyborska Edyta w dniu 2012-08-01 10:32:32
Informację opublikował(a):Szukalska-Koźlakowska Dorota w dniu 2012-08-01 10:35:43
Ostatnio zmienił(a):Szukalska-Koźlakowska Dorota w dniu 2012-10-05 09:00:15
Historia zmian dokumentu:http://archiwum.bip.gorzow.pl/history.php?id=9330