Obwieszczenie Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.

Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. podaje do publicznej wiadomości, że zakończone zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie hali przyjmowania odpadów oraz obudowie wiaty do kompostowania na działce nr 85/1 w obrębie 7-Chróścik przy ulicy Małyszyńskiej 180 w Gorzowie Wlkp., którego inwestorem jest Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. ul. Teatralna 49, 66-400 Gorzów Wlkp. Wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach w dniu 13.08.2012 r., znak WSR-I.6220.25.2012.JS.

Informacje o autorze oraz zmianach niniejszego artykułu
Informację wytworzył(a):Wyborska Edyta w dniu 2012-08-17 11:39:09
Informację opublikował(a):Szukalska-Koźlakowska Dorota w dniu 2012-08-17 11:43:02
Ostatnio zmienił(a):Szukalska-Koźlakowska Dorota w dniu 2012-10-05 09:00:15
Historia zmian dokumentu:http://archiwum.bip.gorzow.pl/history.php?id=9380