Obwieszczenie Wójta Gminy Lubiszyn

Wójt Gminy Lubiszyn działając na podstawie art.33 ust. 1 w związku z art. art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 03 października 2008 r. – o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227)
podaje do publicznej wiadomości, że na wniosek Elektrowni Wodnych Sp. z o.o. Samociążek 92, 86-010 Koronowo zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie „Farmy Wiatrowej Baczyna” na działkach nr 84, 85 obr. Wysoka gmina Lubiszyn, działki nr: 19, 21, 22/1, 23, 61, 63, 64, 65, 69, 73, 77, 266, 267, 268, 294, 304, 305, 306, 311/1, 312, 317, 318, 319, 320/1, 320/2, 325, 326, 327 obręb Lubno gmina Lubiszyn.
 

Informacje o autorze oraz zmianach niniejszego artykułu
Informację wytworzył(a):Wyborska Edyta w dniu 2012-08-21 13:26:21
Informację opublikował(a):Szukalska-Koźlakowska Dorota w dniu 2012-08-21 13:32:14
Ostatnio zmienił(a):Szukalska-Koźlakowska Dorota w dniu 2012-10-05 09:00:15
Historia zmian dokumentu:http://archiwum.bip.gorzow.pl/history.php?id=9388