Obwieszczenie Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.

Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. podaje do publicznej wiadomości, że zakończone zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania pomieszczeń magazynowych na warsztat samochodowy i myjnię pojazdów w realizowanym na działce  nr 992/13 obręb 11-Zakanale przy ul. Kasprzaka w Gorzowie Wlkp. obiekcie salonu samochodowego „Ford”  oraz wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach w dniu 27.08.2012 r., znak WSR-I.6220.22.2012.WG.

Informacje o autorze oraz zmianach niniejszego artykułu
Informację wytworzył(a):Wyborska Edyta w dniu 2012-08-28 09:05:43
Informację opublikował(a):Szukalska-Koźlakowska Dorota w dniu 2012-08-28 09:09:39
Ostatnio zmienił(a):Szukalska-Koźlakowska Dorota w dniu 2012-10-05 09:00:15
Historia zmian dokumentu:http://archiwum.bip.gorzow.pl/history.php?id=9426