Obwieszczenie Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.

Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. podaje do publicznej wiadomości, że zakończone zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie hali produkcyjno-magazynowej wraz z zespołem socjalno-biurowym oraz towarzyszącą infrastrukturą techniczną na działkach nr 31/1, 32/3, 254/1 w obrębie 7 Chróścik, przy ul. Złotego Smoka i ul. Małyszyńskiej, w Gorzowie Wlkp., którego inwestorem jest firma Klaus Borne Fabryka Drzwi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Lipowa 21, 74-320 Barlinek oraz wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach w dniu 03.10.2012 r., znak WSR-I.6220.23.2012.WG.

Informacje o autorze oraz zmianach niniejszego artykułu
Informację wytworzył(a):Wyborska Edyta w dniu 2012-10-04 09:58:01
Informację opublikował(a):Szukalska-Koźlakowska Dorota w dniu 2012-10-04 09:59:55
Ostatnio zmienił(a):Szukalska-Koźlakowska Dorota w dniu 2012-10-05 09:00:15
Historia zmian dokumentu:http://archiwum.bip.gorzow.pl/history.php?id=9715