Rozstrzygnięcie konkursu ofert

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizację zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej

Informacje o autorze oraz zmianach niniejszego artykułu
Informację wytworzył(a):Adamonis Halina w dniu 2012-10-19 16:24:50
Informację opublikował(a):Adamonis Halina w dniu 2012-10-19 16:20:57
Ostatnio zmienił(a):Adamonis Halina w dniu 2012-10-19 16:24:50
Historia zmian dokumentu:http://archiwum.bip.gorzow.pl/history.php?id=9812