Obwieszczenie Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.

Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. podaje do publicznej wiadomości, że zakończone zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „zmianie sposobu użytkowania istniejącej hali magazynowej  (o powierzchni użytkowej ok. 626,4 m2) na halę malarni wraz ze śrutownikiem, przy ul. Mosiężnej 21 w Gorzowie Wlkp., na działce 369/5 w obrębie 7 Chróścik”, którego inwestorem jest firma I.M.C. Engineering Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Mosiężna 21, 66-400 Gorzów Wlkp. oraz wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach w dniu 12.11.2012 r., znak WSR-I.6220.31.2012.WG.

Informacje o autorze oraz zmianach niniejszego artykułu
Informację wytworzył(a):Wyborska Edyta w dniu 2012-11-13 10:51:20
Informację opublikował(a):Szukalska-Koźlakowska Dorota w dniu 2012-11-13 10:57:33
Ostatnio zmienił(a):Szukalska-Koźlakowska Dorota w dniu 2012-11-13 10:57:33
Historia zmian dokumentu:http://archiwum.bip.gorzow.pl/history.php?id=9973