MIEJSCOWE PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

- Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego - obowiązujące
- Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego - w trakcie opracowania
- Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego - rejestr graficzny
- Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Informacje o autorze oraz zmianach niniejszego artykułu
Informację wytworzył(a):Iwanowicz Paulina w dniu 2010-10-14 13:44:10
Informację opublikował(a):Stróżewska Małgorzata w dniu 2011-10-05 13:36:02
Ostatnio zmienił(a):Stróżewska Małgorzata w dniu 2011-10-05 13:36:02
Historia zmian dokumentu:http://archiwum.bip.gorzow.pl/history.php?id=7283