Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego http://archiwum.bip.gorzow.pl/rss.php?k=279 Biuletyn Informacji Publicznej miasta Gorzowa Wielkopolskiego. pl internet@um.gorzow.pl Thu, 13 Aug 2020 8:07:18 +0200 Biuletyn Informacji Publicznej www.bip.gorzow.pl http://testowy.provector.pl/projekty/nbip/templates/img/top.jpg http://www.bip.gorzow.pl 40595 Nabór kandydatów do Komisji konkursowej na zadania w kulturze fizycznej w 2014 r. http://www.bip.gorzow.pl/?k=279&t=12165 12165@www.bip.gorzow.pl Thu, 13 Aug 2020 8:07:18 +0200 Ogłoszenie http://www.bip.gorzow.pl/?k=279&t=12174 12174@www.bip.gorzow.pl Thu, 13 Aug 2020 8:07:18 +0200 Ogłoszenie w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert http://www.bip.gorzow.pl/?k=279&t=11944 11944@www.bip.gorzow.pl Thu, 13 Aug 2020 8:07:18 +0200 Wyniki konkursu ofert na zadania w kulturze fizycznej ogłoszonego 14.06.20013 r. http://www.bip.gorzow.pl/?k=279&t=11528 11528@www.bip.gorzow.pl Thu, 13 Aug 2020 8:07:18 +0200 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. http://www.bip.gorzow.pl/?k=279&t=11391 11391@www.bip.gorzow.pl Thu, 13 Aug 2020 8:07:18 +0200 Obwieszczenie Wójta Gminy Santok http://www.bip.gorzow.pl/?k=279&t=11364 11364@www.bip.gorzow.pl Thu, 13 Aug 2020 8:07:18 +0200 Lokale komunalne do remontu http://www.bip.gorzow.pl/?k=279&t=10976 10976@www.bip.gorzow.pl Thu, 13 Aug 2020 8:07:18 +0200 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. http://www.bip.gorzow.pl/?k=279&t=10932 10932@www.bip.gorzow.pl Thu, 13 Aug 2020 8:07:18 +0200 Wyniki konkursu ofert http://www.bip.gorzow.pl/?k=279&t=10889 10889@www.bip.gorzow.pl Thu, 13 Aug 2020 8:07:18 +0200 Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert na zadania w zakresie turystyki i krajoznawstwa http://www.bip.gorzow.pl/?k=279&t=10881 10881@www.bip.gorzow.pl Thu, 13 Aug 2020 8:07:18 +0200 Informacja o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko http://www.bip.gorzow.pl/?k=279&t=10666 10666@www.bip.gorzow.pl Thu, 13 Aug 2020 8:07:18 +0200 Wyniki II konkursu ofert na zadania w kulturze fizycznej w 2013 roku. http://www.bip.gorzow.pl/?k=279&t=10597 10597@www.bip.gorzow.pl Thu, 13 Aug 2020 8:07:18 +0200 Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej http://www.bip.gorzow.pl/?k=279&t=10560 10560@www.bip.gorzow.pl Thu, 13 Aug 2020 8:07:18 +0200 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. http://www.bip.gorzow.pl/?k=279&t=10493 10493@www.bip.gorzow.pl Thu, 13 Aug 2020 8:07:18 +0200 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. http://www.bip.gorzow.pl/?k=279&t=10369 10369@www.bip.gorzow.pl Thu, 13 Aug 2020 8:07:18 +0200 Wyniki konkursu ofert na zadania w kulturze fizycznej w 2013 roku. http://www.bip.gorzow.pl/?k=279&t=10361 10361@www.bip.gorzow.pl Thu, 13 Aug 2020 8:07:18 +0200 Rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej oraz społecznej http://www.bip.gorzow.pl/?k=279&t=10243 10243@www.bip.gorzow.pl Thu, 13 Aug 2020 8:07:18 +0200 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. http://www.bip.gorzow.pl/?k=279&t=10212 10212@www.bip.gorzow.pl Thu, 13 Aug 2020 8:07:18 +0200 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. http://www.bip.gorzow.pl/?k=279&t=10211 10211@www.bip.gorzow.pl Thu, 13 Aug 2020 8:07:18 +0200 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. http://www.bip.gorzow.pl/?k=279&t=10165 10165@www.bip.gorzow.pl Thu, 13 Aug 2020 8:07:18 +0200 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. http://www.bip.gorzow.pl/?k=279&t=10102 10102@www.bip.gorzow.pl Thu, 13 Aug 2020 8:07:18 +0200 Ogłoszenie http://www.bip.gorzow.pl/?k=279&t=10118 10118@www.bip.gorzow.pl Thu, 13 Aug 2020 8:07:18 +0200 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. http://www.bip.gorzow.pl/?k=279&t=9973 9973@www.bip.gorzow.pl Thu, 13 Aug 2020 8:07:18 +0200 Rozstrzygnięcie konkursu ofert http://www.bip.gorzow.pl/?k=279&t=9812 9812@www.bip.gorzow.pl Thu, 13 Aug 2020 8:07:18 +0200 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. http://www.bip.gorzow.pl/?k=279&t=9715 9715@www.bip.gorzow.pl Thu, 13 Aug 2020 8:07:18 +0200 Obwieszczenie Wójta Gminy Lubiszyn http://www.bip.gorzow.pl/?k=279&t=9677 9677@www.bip.gorzow.pl Thu, 13 Aug 2020 8:07:18 +0200 Zawiadomienie Wójta Gminy Lubiszyn http://www.bip.gorzow.pl/?k=279&t=9591 9591@www.bip.gorzow.pl Thu, 13 Aug 2020 8:07:18 +0200 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. http://www.bip.gorzow.pl/?k=279&t=9438 9438@www.bip.gorzow.pl Thu, 13 Aug 2020 8:07:18 +0200 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. http://www.bip.gorzow.pl/?k=279&t=9426 9426@www.bip.gorzow.pl Thu, 13 Aug 2020 8:07:18 +0200 Obwieszczenie Wójta Gminy Lubiszyn http://www.bip.gorzow.pl/?k=279&t=9388 9388@www.bip.gorzow.pl Thu, 13 Aug 2020 8:07:18 +0200 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. http://www.bip.gorzow.pl/?k=279&t=9380 9380@www.bip.gorzow.pl Thu, 13 Aug 2020 8:07:18 +0200 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. http://www.bip.gorzow.pl/?k=279&t=9330 9330@www.bip.gorzow.pl Thu, 13 Aug 2020 8:07:18 +0200 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. http://www.bip.gorzow.pl/?k=279&t=9298 9298@www.bip.gorzow.pl Thu, 13 Aug 2020 8:07:18 +0200 Zaproszenie do zgłaszania uwag http://www.bip.gorzow.pl/?k=279&t=9272 9272@www.bip.gorzow.pl Thu, 13 Aug 2020 8:07:18 +0200 Otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii http://www.bip.gorzow.pl/?k=279&t=9257 9257@www.bip.gorzow.pl Thu, 13 Aug 2020 8:07:18 +0200 Ogłoszenie Prezydenta Miasta - konkurs ofert na realizację zadań w dziedzinie kultury w roku 2011 http://www.bip.gorzow.pl/?k=279&t=9256 9256@www.bip.gorzow.pl Thu, 13 Aug 2020 8:07:18 +0200 Otwarty konkurs ofert z zakresu pomocy społecznej http://www.bip.gorzow.pl/?k=279&t=9255 9255@www.bip.gorzow.pl Thu, 13 Aug 2020 8:07:18 +0200 Zawiadomienie Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. http://www.bip.gorzow.pl/?k=279&t=9254 9254@www.bip.gorzow.pl Thu, 13 Aug 2020 8:07:18 +0200 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. http://www.bip.gorzow.pl/?k=279&t=9253 9253@www.bip.gorzow.pl Thu, 13 Aug 2020 8:07:18 +0200 Diagnoza problemów uzależnień i innych zagrożeń społecznych dla miasta Gorzów Wlkp. http://www.bip.gorzow.pl/?k=279&t=9252 9252@www.bip.gorzow.pl Thu, 13 Aug 2020 8:07:18 +0200 Rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizację w 2011 roku zadań z zakresu promocji, edukacji zdrowotnej i profilaktyki zdrowia oraz działań na rzecz osób niepełnosprawnych http://www.bip.gorzow.pl/?k=279&t=9251 9251@www.bip.gorzow.pl Thu, 13 Aug 2020 8:07:18 +0200 Rozstrzygnięcie konkursów z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom http://www.bip.gorzow.pl/?k=279&t=9250 9250@www.bip.gorzow.pl Thu, 13 Aug 2020 8:07:18 +0200 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. http://www.bip.gorzow.pl/?k=279&t=9249 9249@www.bip.gorzow.pl Thu, 13 Aug 2020 8:07:18 +0200 Rozstrzygnięcie konkursu ofert http://www.bip.gorzow.pl/?k=279&t=9248 9248@www.bip.gorzow.pl Thu, 13 Aug 2020 8:07:18 +0200 KONKURS OFERT NA ZADANIA W KULTURZE FIZYCZNEJ W 2011 R. http://www.bip.gorzow.pl/?k=279&t=9246 9246@www.bip.gorzow.pl Thu, 13 Aug 2020 8:07:18 +0200 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. http://www.bip.gorzow.pl/?k=279&t=9245 9245@www.bip.gorzow.pl Thu, 13 Aug 2020 8:07:18 +0200 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. http://www.bip.gorzow.pl/?k=279&t=9244 9244@www.bip.gorzow.pl Thu, 13 Aug 2020 8:07:18 +0200 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. http://www.bip.gorzow.pl/?k=279&t=9243 9243@www.bip.gorzow.pl Thu, 13 Aug 2020 8:07:18 +0200 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. http://www.bip.gorzow.pl/?k=279&t=9166 9166@www.bip.gorzow.pl Thu, 13 Aug 2020 8:07:18 +0200 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. http://www.bip.gorzow.pl/?k=279&t=9165 9165@www.bip.gorzow.pl Thu, 13 Aug 2020 8:07:18 +0200 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. http://www.bip.gorzow.pl/?k=279&t=9159 9159@www.bip.gorzow.pl Thu, 13 Aug 2020 8:07:18 +0200 unieważnienie konkursu ofert http://www.bip.gorzow.pl/?k=279&t=9157 9157@www.bip.gorzow.pl Thu, 13 Aug 2020 8:07:18 +0200 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. http://www.bip.gorzow.pl/?k=279&t=8966 8966@www.bip.gorzow.pl Thu, 13 Aug 2020 8:07:18 +0200 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. http://www.bip.gorzow.pl/?k=279&t=8916 8916@www.bip.gorzow.pl Thu, 13 Aug 2020 8:07:18 +0200 Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska http://www.bip.gorzow.pl/?k=279&t=8903 8903@www.bip.gorzow.pl Thu, 13 Aug 2020 8:07:18 +0200 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. http://www.bip.gorzow.pl/?k=279&t=8622 8622@www.bip.gorzow.pl Thu, 13 Aug 2020 8:07:18 +0200 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. http://www.bip.gorzow.pl/?k=279&t=8582 8582@www.bip.gorzow.pl Thu, 13 Aug 2020 8:07:18 +0200 Oferta Gorzowskiego Szkolnego Związku Sportowego na realizację zadania pn. Piłkarski turniej dla dzieci „Gorzowskie mini Euro-2012”. http://www.bip.gorzow.pl/?k=279&t=8564 8564@www.bip.gorzow.pl Thu, 13 Aug 2020 8:07:18 +0200 WYNIKI KONKURSÓW OFERT NA ZADANIA W SPORCIE W 2012 ROKU. http://www.bip.gorzow.pl/?k=279&t=8451 8451@www.bip.gorzow.pl Thu, 13 Aug 2020 8:07:18 +0200 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. http://www.bip.gorzow.pl/?k=279&t=8211 8211@www.bip.gorzow.pl Thu, 13 Aug 2020 8:07:18 +0200 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. http://www.bip.gorzow.pl/?k=279&t=8195 8195@www.bip.gorzow.pl Thu, 13 Aug 2020 8:07:18 +0200 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. http://www.bip.gorzow.pl/?k=279&t=8112 8112@www.bip.gorzow.pl Thu, 13 Aug 2020 8:07:18 +0200 Nabór na członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych http://www.bip.gorzow.pl/?k=279&t=8077 8077@www.bip.gorzow.pl Thu, 13 Aug 2020 8:07:18 +0200 Obwieszczenie Wójta Gminy Santok http://www.bip.gorzow.pl/?k=279&t=7907 7907@www.bip.gorzow.pl Thu, 13 Aug 2020 8:07:18 +0200 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. http://www.bip.gorzow.pl/?k=279&t=7683 7683@www.bip.gorzow.pl Thu, 13 Aug 2020 8:07:18 +0200 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. http://www.bip.gorzow.pl/?k=279&t=7678 7678@www.bip.gorzow.pl Thu, 13 Aug 2020 8:07:18 +0200 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. http://www.bip.gorzow.pl/?k=279&t=7634 7634@www.bip.gorzow.pl Thu, 13 Aug 2020 8:07:18 +0200 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. http://www.bip.gorzow.pl/?k=279&t=7605 7605@www.bip.gorzow.pl Thu, 13 Aug 2020 8:07:18 +0200 Sprawozdanie z konsultacji programów na 2012 rok http://www.bip.gorzow.pl/?k=279&t=7424 7424@www.bip.gorzow.pl Thu, 13 Aug 2020 8:07:18 +0200 Ogłoszenie w sprawie zgłaszania uwag, dotyczących załączonej oferty realizacji zadania publicznego http://www.bip.gorzow.pl/?k=279&t=7295 7295@www.bip.gorzow.pl Thu, 13 Aug 2020 8:07:18 +0200 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. http://www.bip.gorzow.pl/?k=279&t=7261 7261@www.bip.gorzow.pl Thu, 13 Aug 2020 8:07:18 +0200 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Gorzowwa Wlkp. http://www.bip.gorzow.pl/?k=279&t=7195 7195@www.bip.gorzow.pl Thu, 13 Aug 2020 8:07:18 +0200 Ogłoszenie Prezydenta Miasta - zamiar bezpośredniego zawarcia umowy http://www.bip.gorzow.pl/?k=279&t=7028 7028@www.bip.gorzow.pl Thu, 13 Aug 2020 8:07:18 +0200 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. http://www.bip.gorzow.pl/?k=279&t=7020 7020@www.bip.gorzow.pl Thu, 13 Aug 2020 8:07:18 +0200 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. http://www.bip.gorzow.pl/?k=279&t=7019 7019@www.bip.gorzow.pl Thu, 13 Aug 2020 8:07:18 +0200 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. http://www.bip.gorzow.pl/?k=279&t=6830 6830@www.bip.gorzow.pl Thu, 13 Aug 2020 8:07:18 +0200 Obwieszczenie Prezydenta Miasta gorzowa Wlkp. http://www.bip.gorzow.pl/?k=279&t=6784 6784@www.bip.gorzow.pl Thu, 13 Aug 2020 8:07:18 +0200 Wyniki Konkursu Ofert na zadania w kulturze fizycznej z dnia 15.07.2011 r. http://www.bip.gorzow.pl/?k=279&t=6732 6732@www.bip.gorzow.pl Thu, 13 Aug 2020 8:07:18 +0200 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. http://www.bip.gorzow.pl/?k=279&t=6613 6613@www.bip.gorzow.pl Thu, 13 Aug 2020 8:07:18 +0200 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. http://www.bip.gorzow.pl/?k=279&t=6548 6548@www.bip.gorzow.pl Thu, 13 Aug 2020 8:07:18 +0200 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. http://www.bip.gorzow.pl/?k=279&t=6516 6516@www.bip.gorzow.pl Thu, 13 Aug 2020 8:07:18 +0200 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. http://www.bip.gorzow.pl/?k=279&t=6515 6515@www.bip.gorzow.pl Thu, 13 Aug 2020 8:07:18 +0200 Komunikat o naborze ławników na kadencję 2012-2015 http://www.bip.gorzow.pl/?k=279&t=6526 6526@www.bip.gorzow.pl Thu, 13 Aug 2020 8:07:18 +0200 Sprawozdanie z konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej http://www.bip.gorzow.pl/?k=279&t=6467 6467@www.bip.gorzow.pl Thu, 13 Aug 2020 8:07:18 +0200 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. http://www.bip.gorzow.pl/?k=279&t=6420 6420@www.bip.gorzow.pl Thu, 13 Aug 2020 8:07:18 +0200 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. http://www.bip.gorzow.pl/?k=279&t=6401 6401@www.bip.gorzow.pl Thu, 13 Aug 2020 8:07:18 +0200 Otwarty konkurs ofert z zakresu pomocy społecznej http://www.bip.gorzow.pl/?k=279&t=6284 6284@www.bip.gorzow.pl Thu, 13 Aug 2020 8:07:18 +0200 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. http://www.bip.gorzow.pl/?k=279&t=6252 6252@www.bip.gorzow.pl Thu, 13 Aug 2020 8:07:18 +0200 Otwarty konkurs ofert na zadania w kulturze fizycznej w 2011 roku. http://www.bip.gorzow.pl/?k=279&t=5405 5405@www.bip.gorzow.pl Thu, 13 Aug 2020 8:07:18 +0200 Konkurs na "zaproszenie" z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych http://www.bip.gorzow.pl/?k=279&t=5378 5378@www.bip.gorzow.pl Thu, 13 Aug 2020 8:07:18 +0200 Konkurs na "zaproszenie" z zakresu przeciwdziałania narkomanii http://www.bip.gorzow.pl/?k=279&t=5381 5381@www.bip.gorzow.pl Thu, 13 Aug 2020 8:07:18 +0200 Otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych http://www.bip.gorzow.pl/?k=279&t=5380 5380@www.bip.gorzow.pl Thu, 13 Aug 2020 8:07:18 +0200 Rozstrzygnięcie konkursów ofert i wniosków na kulturę fizyczną w 2010 r. http://www.bip.gorzow.pl/?k=279&t=4693 4693@www.bip.gorzow.pl Thu, 13 Aug 2020 8:07:18 +0200 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. http://www.bip.gorzow.pl/?k=279&t=4296 4296@www.bip.gorzow.pl Thu, 13 Aug 2020 8:07:18 +0200 Ogłoszenie o dodatkowym konkursie ofert na zadanie w kulturze fizycznej http://www.bip.gorzow.pl/?k=279&t=4130 4130@www.bip.gorzow.pl Thu, 13 Aug 2020 8:07:18 +0200 Ogłoszenie o wynikach konkursów ofert na zadania w kulturze fizycznej w 2009 roku http://www.bip.gorzow.pl/?k=279&t=3899 3899@www.bip.gorzow.pl Thu, 13 Aug 2020 8:07:18 +0200 Informacja Wydziału Kultury Fizycznej http://www.bip.gorzow.pl/?k=279&t=2890 2890@www.bip.gorzow.pl Thu, 13 Aug 2020 8:07:18 +0200